Brainstormavond op 17 september

08 september 2019


We kijken terug op een paar prachtige tennismaanden op ons park. Met mooi tennis, een fijne sfeer en veel gezellige activiteiten. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk en nodig verbeteren. Met een enthousiast bestuur zijn we na de ALV op 12 maart jl. aan de slag gegaan om de plannen voor de toekomst van TCB te maken. Daarbij is het ook belangrijk om te horen wat er onder de leden leeft en welke wensen en ideeën er zijn.

Daarom organiseren we een brainstormavond over de toekomst van TC Bilthoven op dinsdag 17 september. Aan de hand van een aantal thema's zoals Ledenbehoud, Wedstrijdtennis en Accommodatie willen we graag in gesprek met de leden over de toekomst van onze mooie club. Wat is dan belangrijk voor jou? Welke keuzes moeten we maken?
De avond wordt begeleid door een KNLTB gespreksleider.
Met de input van deze avond kunnen we het plan voor TCB 2020-2023 opstellen. Dit plan presenteren we op de extra ALV op dinsdag 15 oktober.  

Denk en praat je met ons mee?
We zien je graag op dinsdag 17 september om van 20-22 uur in het clubhuis.

Tot dan!
 
Steven, Chris, Ellen, Anne, Willem Jacob, Marc en Ivo
Bestuur TC Bilthoven

Nieuwscategorieën