Training: lesreglement

Lesreglement Sportskills T.C. Bilthoven 

 1. Een lesuur duurt 60 minuten(een lesuur na 19:00 duurt 50 minuten) inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om in te spelen.
 2. Om deel te kunnen nemen aan tennisles, dien je lid te zijn van de  vereniging.
 3. Wij streven naar homogene groepen; bij de indeling wordt, daar waar mogelijk, rekening gehouden met voorkeur, beschikbaarheid en niveau.
 4. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Mocht er iemand niet ingedeeld kunnen worden, dan wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd met de bijbehorende reden en/of mogelijke oplossing.
 5. Als de cursist niet komt opdagen tijdens het afgesproken lesuur, dan is dit lesuur voor rekening van de cursist.
 6. De lessen vinden plaats mits er voldoende deelnemers zijn. Indien een lesgroep niet voldoende deelnemers heeft behoudt Sportskills zich het recht om de lessen te annuleren, te verkorten of de lesprijs aan te passen.
 7. Slechte weersomstandigheden tijdens het winterseizoen 2022/2023: er worden dit seizoen12 lessen ingepland (indoor 19 lessen); hiervan zijn 11 lessen gegarandeerd.Alle lessen worden digitaal gemonitord. Richting het einde van de cyclus wordt de balans opgemaakt en zo nodig worden er afspraken voor inhalen gecommuniceerd.
 8. Aan het begin van het seizoen ontvangt u een email met daarin alle lesdagen (hierin staat ook aangegeven welke dagen er geen les wordt gegeven, bijv. tijdens vakanties en feestdagen).
 9. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of niet door kan gaan (bijv. ivm weersomstandigheden). Mocht de training niet doorgaan dan neemt de trainer/trainster contact met u op.
 10. Bij afwezigheid van de trainer/trainster bestaat de mogelijkheid dat hij/zij vervangen wordt door een andere trainer/trainster.
 11. Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van een trainer/trainster worden altijd ingehaald.
 12. Eenmaal aangevangen lessen die door (weers-)omstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 13. Indien u een groepsles mist, kan deze niet worden ingehaald.
 14. Gemiste privélessen worden, indien mogelijk, maximaal 2x ingehaald (mits er 24 uur van tevoren afgemeld is).
 15. Een leerling kan een les niet overdragen aan een derde zonder toestemming van de trainer/trainster.
 16. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld. De directie en medewerkers van Sportskills zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 17. Door ondertekening van het online inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.