Lid worden

Personal information

1/2 Algemeen
2/2 Gewenste Lidmaatschap
>

Iedereen is van harte welkom om lid te worden van TC Bilthoven. We hebben geen wachtlijst. Klik hier voor de kosten contributie.

Opmerking bij het formulier: de velden bondsnummer en speelsterkte zijn alleen relevant mocht je al eerder elders lid zijn geweest. Anders kunnen ze leeg gelaten worden. 

Eind maart worden standaard de contributies in rekening gebracht (uitzondering als je gedurende het jaar lid bent geworden). We doen dat reeds jaren standaard via automatische incasso. Dit is clubbeleid geworden omdat het werken zonder de incasso's veel te arbeidsintensief is. Het runnen van de clubfinanciën zou dan ondoenlijk worden. Innen van de trainingsgelden verloopt apart van de contributies conform opgegeven kosten bij inschrijven voor de training (indien van toepassing) tevens standaard via automatische incasso. 

Na invullen van het formulier zorgen we zo snel mogelijk voor een ledenpas (duurt ca 2-3 weken) maar spelen is per direct mogelijk.

Met sportieve groet, 

Ledenadministratie TC Bilthoven