Vereniging: regels

Statuten, huishoudelijk reglement, park- en baanreglement

Tijdens de ALV van 26 januari 2012 zijn aanpassingen aan park- en baanreglement besproken en in de ALV van 7 maart 2016 de aanpassingen contributiestructuur die zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van 7 maart 2016. Hieronder zijn de documenten opgenomen zoals goedgekeurd.

Tijdens de ALV van 14 juni 2013 zijn de aangepaste statuten goedgekeurd en vastlegging bij de notaris heeft plaatsgevonden.

Concept_Statutenwijziging_Tennisclub_Bilthoven_16.5.13.pdf ParkenBaanreglement_TCBilthoven_26januari2012_V03.pdf HuishoudelijkReglement_TCBilthoven_7maart2016.pdf