Vereniging: regels

Statuten

Tijdens de ALV van 5 april 2022 zijn de aangepaste statuten goedgekeurd en vastlegging bij de notaris heeft plaatsgevonden.

Naar aanleiding van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die het bestuur en toezicht van o.a. verenigingen regelt, was een aantal wijzigingen in onze statuten noodzakelijk. Daarnaast zijn door de KNLTB ook bepaalde artikelen in de statuten van bij hen aangesloten verenigingen verplicht gesteld. Deze stonden er bij ons nog niet in en zijn nu ook toegevoegd. De wijzigingen in de statuten zijn gebaseerd op die van de modelstatuten KNLTB. In grote lijnen zijn de wijzigingen:

  • eventuele belangenverstrengeling van het bestuur wordt voorkomen; ·     
  • padel is toegevoegd als mogelijke uitbreiding van de activiteiten van TCB; ·
  • het boekjaar is gewijzigd en loopt gelijk aan het kalenderjaar; ·     
  • digitalisering (o.a. tijdens vergaderingen, stemmen) is mogelijk gemaakt.

Hieronder vind je het de door de vergadering goedgekeurde statuten. 

Huishoudelijk, park- en baanreglement
Tijdens de ALV van 26 januari 2012 zijn aanpassingen aan park- en baanreglement besproken en in de ALV van 7 maart 2016 de aanpassingen contributiestructuur die zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van 7 maart 2016. Hieronder zijn de documenten opgenomen zoals goedgekeurd.

ParkenBaanreglement_TCBilthoven_26januari2012_V03.pdf HuishoudelijkReglement_TCBilthoven_7maart2016.pdf Statuten TC Bilthoven 29-4-2022.pdf