Club van 100

De Club van 100 investeert in extra faciliteiten voor jong en oud, in en om het clubhuis, waardoor tennissen en een bezoek aan TC Bilthoven voor iedereen zichtbaar beter wordt.  

Waarom een Club van 100?

TC Bilthoven is een mooie club, met veel sportieve leden. Naast het sportief actief zijn, heeft de club voor veel leden ook een sociale functie. Hier ontmoet je gelijkgestemden, speel je samen met vrienden en bekenden en is er ruimte voor jong en oud. Deze sportieve, sociale functie van de club vinden we zo belangrijk, dat het een extra investering verdient. Daarvoor is de Club van 100 in het leven geroepen.

Voor wie?

De Club van 100 is er voor alle leden die de vereniging een warm hart toedragen en op deze manier extra en gericht willen bijdragen. Dat kunnen particulieren zijn of ondernemers. Allen met het doel: samen investeren in een gezonde, sociale en sportieve toekomst van TC Bilthoven.

De Club van 100 is uitermate geschikt voor (kleine) ondernemers en zzp’ers die graag een beperkte financiële bijdrage willen leveren om de club te steunen, als alternatief voor het sponsorschap. Een bijkomend voordeel is dat er ruimte is om zakelijk met elkaar een netwerk te bouwen.  

Doelen

Met de Club van 100 streeft TC Bilthoven twee doelen na:

  • Geld inzamelen om te kunnen investeren in extra faciliteiten.
  • Mensen bij elkaar brengen om sociale en zakelijk relaties uit te breiden en te versterken.

Hiervoor organiseert de Club van 100 in ieder geval de volgende zaken:

  • Leden van de Club van 100 worden vermeld op het “Club van 100-bord” in het clubhuis.
  • Jaarlijks wordt er (minimaal) een Club van 100-borrel georganiseerd, met sprekers en sportieve activiteiten.
  • Als lid van de Club van 100 heb je de mogelijkheid om ideeën aan te dragen voor toekomstige investeringen.

Besteding

Het eerste bestedingsdoel van de Club van 100 is een bijdrage aan de realisatie van een Kidscourt. We geven hiermee de jeugd een mooiere toekomst.

Bijdrage ondernemers/zzp-ers

De jaarlijkse bijdrage is €100,- voor een periode van 5 jaar (via automatische incasso). Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden: 

  • Silver member - extra € 50,- (totaal jaarlijks € 150,-)·
  • Gold member - extra € 150,- (totaal jaarlijks € 250,-)·
  • Diamond member - extra € 400,- (totaal jaarlijks € 500,-).

Zakelijke leden ontvangen een factuur voor het afgesproken bedrag. Er is een optie om in één keer te betalen, of jaarlijks via incasso.

Bijdrage particulieren

Particuliere leden hebben de mogelijkheid om eenmalig een bedrag van € 100,- euro bij te dragen aan de Club van 100 en zijn dan ‘lid-voor-een-jaar’.

Belastingvoordeel

De bijdrage in de vorm van een (periodieke) gift, kan zakelijk of particulier een belastingvoordeel opleveren. Zie hierna de verschillende mogelijkheden.

Particuliere gift

Het gaat bij een periodieke gift om een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. Deze gift is aftrekbaar van het inkomen als het een periodieke gift betreft met een vast bedrag voor minimaal 5 jaar.

Het drempelbedrag voor eenmalige giften is 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat meer is betaald dan het drempelbedrag, mag fiscaal worden afgetrokken.

Zakelijke gift

Giften (vanuit BV of NV) kunnen tot de bedrijfskosten worden gerekend. Een minimale gift is € 500 (het equivalent van 5 keer de jaarlijkse bijdrage van € 100). Raadpleeg de website van de belastingdienst voor uitvoerige uitleg en updates hierover.  

Geldigheid gift

Bij een periodieke gift ben je 5 jaar lid van de club van 100. Bij een eenmalige gift van € 100, ben je voor 1 jaar lid. Indien je eenmalig € 200 stort, ben je voor 2 jaar lid, etc.  

Formele status

Er is een aparte commissie aangesteld voor het beheer van de Club van 100, bestaande uit twee leden uit het bestuur. Ook zal tijdens de jaarlijkse ALV, gehouden rond maart/april, aandacht uitgaan naar de Club van 100 met betrekking tot financiën en investeringen.  

Lid worden van de Club van 100

Draag je TC Bilthoven ook een warm hart toe en wil je lid worden van de Club van 100? Meld je dan via [email protected] met vermelding van je naam, e-mailadres, mobiele nummer, IBAN-nummer en voor welk keuze pakket je lid wil worden (zakelijk/particulier en/of regulier/silver/gold/diamond).