Het laatste nieuws

Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Laatste update: 21 mei 2023

Op de ALV afgelopen dinsdag 16 mei hebben de aanwezige leden hun goedkeuring gegeven aan het plan om 4 padelbanen aan te leggen op de plek van baan 5. 

Het beleidsplan om de club uit te breiden met padel is al op informatieavonden en in de ALV van 2022 en 2023 gepresenteerd. Op een extra ALV in mei vorig jaar is goedkeuring verleend om padelbanen aan te leggen achter het clubhuis. Helaas is door de gemeente voor de locatie naast het clubhuis geen vergunning verleend. De werkgroep en bestuur hebben nu een nieuw plan ter goedkeuring voorgelegd. 

De padelwerkgroep heeft alle opties onderzocht, en de locatie van baan 5 is het meest kansrijk om een vergunning voor de krijgen. Natuurlijk is het jammer dat baan 5 daarvoor ingeruild moet worden. Een artist impression (zie hierboven) geeft een mooi beeld hoe de 4 padelbanen komen te liggen, passend in het natuurlijke boskarakter van de club. 

De padelwerkgroep gaat nu verder met het vergunningstraject en financieringsaanvraag. De planning is dat de padelbanen in de winter 2023/2024 worden gerealiseerd.