Lidmaatschap: opzeggen

Indien u uw lidmaatschap wenst te beeindigen, dient u dit schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar te doen bij de ledenadministratie: [email protected] 

Voor de 5 t/m 8 jarigen is er een uitzondering die t/m 20 maart net voorafgaand aan het seizoen nog kunnen opzeggen.


Bij opzeggen na 1 december blijft u de volledige contributie verschuldigd! Leden zijn zelf verantwoordelijk om te controleren of opzeggingen goed zijn ontvangen.

LET OP: Om te kunnen trainen is lidmaatschap een voorwaarde. Met eind van de training stop lidmaatschap echter niet automatisch: zorg dat je dit apart opzegt indien gewenst. Uiteraard is het ook mogelijk lid te blijven zonder training te volgen.