Vereniging: AVG

In verband met de AVG wetgeving over privacybescherming, hebben wij als TC Bilthoven een privacyverklaring opgesteld die wij nog verder uitwerken in een privacy statement.

Daarin staat helder beschreven hoe we met jouw gegevens omgaan. De privacy verklaring in het kort:

  • Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om en geven een beperkte groep mensen toegang tot die gegevens. 
                       
  • We verzamelen geen gegevens die we niet nodig hebben om jou te bereiken.

  • Wij maken afspraken met partijen die ons ondersteunen bij de uitvoering van onze administratie om zorgvuldige omgang met gegevens te borgen.

  • Wij geven of verkopen je gegevens niet aan anderen.

Een uitgebreider privacy statement hebben wij in de bijlage onderaan deze pagina opgenomen.

Heb je nog vragen? Mail dan aan [email protected]

Het bestuur

Privacy Statement TCB V3.pdf