Vereniging: Algemene Leden Vergadering (ALV)

De Algemene Leden Vergadering is de formele jaarvergadering van de vereniging zoals opgenomen in de statuten. Alle volwassen leden kunnen op de Algemene Leden Vergadering stemmen en meepraten over het beleid van de vereniging

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Leden Vergadering op zaterdag 2 mei 2020

In de strijd tegen het coronavirus heeft het kabinet maatregelen getroffen, waardoor het tennispark gesloten is en alle bijeenkomsten t/m 28 april zijn afgelast. Zoals al aangekondigd in de mail van 13 maart en 3 april mail hebben we de ALV van 28 maart dan ook uitgesteld. Het bestuur heeft tijdens de vergadering op 31 maart besloten een digitale ALV te houden op zaterdag 2 mei om 16.00. uur.

Agenda en financiele stukken alsmede de notulen van de laatste ALV op 15 oktober 2019 staan onder aan deze pagina. 

De notulen van de ALV op 2 mei 2020 staan online, zie onder aan de pagina. 

Kijk hier voor meer info over de digitale ALV 

Ingelaste ALV op dinsdag 3 december 2019 om 20.30 uur

Extra ALV met als agendapunt: Business case LED-verlichting. De stukken voor deze ALV worden op de website gepubliceerd.
Agendastuk: Presentatie Business Case LED Verlichting TC Bilthoven - zie hieronder in de bijlage

Na een uitgebreide toelichting door Martin Bolderman van Sportverlichting.com en het duidelijke investeringsplaatje van penningmeester Chris Baas heeft de vergadering ingestemd met de investering in LED Verlichting. 
De notulen vind je onder aan deze pagina. Algemene Leden Vergadering dinsdag 15 oktober 2019 om 20.00 uur

Een extra ALV met als belangrijkste onderwerpen:

- Aftredende bestuursleden en voorstel nieuwe bestuursleden

- Presentatie toekomstplan TC Bilthoven 2020-2023

De agenda vind je hieronder. Evenals de notulen van de vorige ALV van 12 maart 2019.

De notulen van de ALV op 15 oktober 2019 vind je hieronder. 

 

Algemene Leden Vergadering dinsdag 12 maart 2019 vanaf 20:00

Op 12 maart 2019 heeft de ALV plaatsgevonden.

De notulen zijn in presentatievorm te downloaden onderaan deze pagina.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12032018_TCB_ALV_Notulen_V1.0.pdf Archief_stukkenALV12maart2018.zip VerslagKasCommissie_2017_2018.pdf 2583 - Tennisclub Bilthoven Jaarrekening 2017-2018.pdf Verslag bestuur TC Bilthoven 2017-2018, def.pdf Agenda_ALV_TCB_12_maart_2019_V3.doc ALV TCB 12 Maart 2019_V8_Notulen.pptx Agenda_ALV_TCB_15_okt_2019.pdf Notulen ALV TC Bilthoven 15okt2019.pdf Presentatie Business Case LED verlichting TC Bilthoven Dec 2019 final.pdf Notulen Extra ALV TC Bilthoven 3dec2019.pptx Agenda_ALV_TCB_2_mei_2020.pdf 18-19 Jaarrekening TC Bilthoven.pdf 18-19 Jaarrekening Stichting Beheer Tennispark Bilthoven.pdf TCB ALV 2 mei begroting TCB 2020 - 2022.pdf Verslag Kascommissie TC Bilthoven - 2018-2019.pdf Notulen TCB ALV 2 mei 2020.pdf